نمونه کارها

برای مشاهده عکسهای بیشتر روی عکس مورد نظر یا لینک کناری کلیک فرمایید.

 

 
 

نمونه کار با هایکلاس سفید
کابینت  با هایگلاس مسی و سفید
کابینت MDF
کمد هایگلاس
کابینت و کمد اجرا شده در ائل گولی
هایگلاس کرم و کاپو
کار اجرا شده با ام در اف فینسا
هایگلاس تراقهوه و کرم (terra kahve+cream)
هایگلاس سفید و ینی ساری جویز
هایگلاس ایشیق اینجی ماتریکس و کنیاسیلور
هایگلاس با رنگ کرم و کاپو کوی دانش
کابینت ممبران (وکیوم اجرا شده توسط کابینت المهدی)
کابینت هایگلاس اکروبیاض و اکروقهوه
کابینت ممبران برای واحد شیب دار
هایگلاس چیچکلی بیاض و چیچکلی سیاه
کابینت هایگلاس کابینت-هایگلاس-بیانکو-و-جویز
کابینت وکیوم سفید
کابینت وکیوم با روکش سفید سوزنی
   

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 هایگلاس سفید
 هایگلاس مسی و سفید
 ام دی اف
 کمد هایگلاس مطب واقع در پاستور
 پروژه ای اجار شده در منطقه ائل گولی
 هایگلاس با رنگ کرم و کاپو در مرزداران
 MDF فینسا
 هایگلاس تراقهوه و کرم (terra kahve+cream)
 هایگلاس سفید و ینی ساری جویز
 هایگلاس ایشیق اینجی ماتریکس و کنیاسیلور
 هایگلاس با رنگ کرم و کاپو کوی دانش
 کابینت ممبران (وکیوم اجرا شده توسط کابینت المهدی)
 کابینت هایگلاس اکروبیاض و اکروقهوه
 کابینت ممبران برای واحد شیب دار
 هایگلاس چیچکلی بیاض و چیچکلی سیاه
 کابینت-هایگلاس-بیانکو-و-جویز
 کابینت وکیوم سفید
 کابینت وکیوم با روکش سفید سوزنی